Uutiset

Sivu  1 / 5  > >>

18/10/2016

Ensihoitopalvelun kansallinen tietovaranto ja tiedolla johtaminen -työpaperi julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut Ensihoitopalvelun kansallinen tietovaranto ja tiedolla johtaminen -työpaperin. Työpaperi on saatavissa julkaisuarkisto Julkarista: Ensihoitopalvelun kansallinen tietovaranto ja tiedolla johtaminen

30/03/2016

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus - Tietosisältö sekä toiminnallinen vaatimusmäärittely julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut Kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällön sekä toiminnallisen ja vaatimusmäärittelyn. Määrittely on saatavissa julkaisuarkisto Julkarista: Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus - Tietosisältö sekä toiminnallinen vaatimusmäärittely

12/02/2016

Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Toiminnallinen määrittely julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Toiminnallisen määrittelyn. Määrittely on saatavissa julkaisuarkisto Julkarista: Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Toiminnallinen määrittely

03/02/2016

Biopankkisuostumusten hallinta Kanta-palvelujen avulla - Toiminnallinen määrittely julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut Biopankkisuostumusten hallinta Kanta-palvelujen avulla - Toiminnallisen määrittelyn. Määrittely on saatavissa julkaisuarkisto Julkarista: Biopankkisuostumusten hallinta Kanta-palvelujen avulla - Toiminnallinen määrittely

07/01/2016

Juha Viitala vahvistamaan Salivirta & Partnersia

KTM Juha Viitala aloitti 7.1.2016 Salivirta & Partnersilla ja toi mukanaan vahvan hyvinvointialan tiedonhallinnan raportointi- ja arkkitehtuuriosaamisen.

Aiemmissa töissään Juha Viitala on toiminut liiketoimintakonsulttina, teknologia- ja tietojärjestelmäasiantuntijana, projektipäällikkönä, yrittäjänä sekä IT-kehitystehtävissä julkishallinnossa ja yksityissektorilla (mm. inPulse Works Oy, Medi-IT Oy ja MediKes). Juhalla on monipuolista kokemusta liiketoimintakriittisten järjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä monimutkaisissa toimintaympäristöissä sekä asiakkaan että järjestelmätoimittajan edustajana. Juhalla on mm. TOGAF-, ITIL- ja PRINCE2-sertifikaatit.

Erityisenä vahvuusalueena Juhalla on terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tason arkkitehtuurikehitys, IT-palveluiden johtaminen sekä raportoinnin kehittäminen. Juha on toiminut laajojen integroitujen kokonaisuuksien arkkitehtina ja tehnyt toimeksiantoja kansallisten, alueellisten ja paikallisten kokonaisuuksien kehitystyössä. Juha on johtanut ja ohjannut terveydenhuollon IT-palveluiden käyttöönottoprojekteja sekä määritellyt ja vastannut palvelutuotantoympäristön muutostenhallinnasta.

Salivirta & Partnersilla Juha saa näiden osa-alueiden lisäksi uusia haasteita hyvinvointisektorin palveluntuottajien strategioiden, palveluiden ja tietojärjestelmien uudistamisprojekteista. ”Siirtyminen Salivirta & Partnersille mahdollistaa osaamiseni ja kokemukseni hyödyntämisen täysimittaisesti ja pääsen samalla oppimaan uutta mielenkiintoisissa hyvinvointisektorin digiratkaisujen innovointi- ja kehitysprojekteissa”, Juha Viitala iloitsee.

”Juha tuo meille vahvaa hyvinvointialan tiedonhallinnan ja raportoinnin osaamista. Visionääriselle, mutta samalla pragmaattiselle ja viisaalle tiedonhallinnan arkkitehtuurisuunnittelulle ja raportoinnin kehittämiselle on asiakaskunnassamme selkeää kysyntää”, sanoo Salivirta & Partnersin toimitusjohtaja Jouko Kuisma.

Salivirta & Partners on 2007 perustettu hyvinvointialan toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen konsulttiyritys. Uskomme intohimoisesti siihen, että rohkea, toimintalähtöinen ja viisas palveluiden digitalisaatio mahdollistaa merkittävän tuloksellisuuden kehittämisen hyvinvointisektorilla. Rohkaisemme ja autamme hyvinvointialaa merkittävään tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden nostamiseen digitalisaation avulla.

Salivirta & Partnersin erikoisosaamisalueita ovat hyvinvointialan kansalliset arkkitehtuurit ja määritykset, julkishallinnon ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden tietohallinnon ja tiedonhallintaratkaisujen kehittäminen sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmiin pohjautuvat hankejohto- ja määrittelytehtävät mm. älykkään kaupunki- ja hyvinvointirakentamisen alueilla.

Kaikilla Salivirta & Partnersin asiantuntijoilla on senior-tasoinen, laaja menetelmäosaaminen sekä vankka hyvinvointialan ja julkishallinnon toimialatuntemus. Yrityksessä työskentelee 14 konsulttia ja sen toimipisteet sijaitsevat Espoossa ja Jyväskylässä. Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, riippumaton, puolueeton ja näkemyksellinen alansa asiantuntija.

Lisätietoja:

Juha Viitala, johtava konsultti, Salivirta & Partners, p. 040 704 4613, juha.viitala(at)salivirta.fi

Jouko Kuisma, toimitusjohtaja, Salivirta & Partners, p. 050 468 8881, jouko.kuisma(at)salivirta.fi

30/10/2015

Terveydenhuollon kuva-arkiston toiminnalliset määrittelyt julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut valtakunnallisen terveydenhuollon kuva-arkiston toiminnalliset määrittelyt. Määrittely on saatavissa julkaisuarkisto Julkarista: Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto - Kvarkki, Toiminnallinen määrittely

18/09/2015

Salivirta & Partners etsii joukkueensa vahvistukseksi konsultteja

Salivirta & Partners on osaava, arvostettu ja kasvava hyvinvointialan toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen riippumaton konsulttiyritys. Vahvistaaksemme liiketoimintamme kasvua erityisesti julkisessa terveydenhuollossa etsimme riveihimme konsultteja. Etsimällämme henkilöllä on:


Etsittävien henkilöiden kohdalla luemme lisäansioiksi sairaalan toimintaprosesseihin ja ICT:n kehittämiseen liittyvän osaamisen, ICT-arkkitehtuurityön ja -välineiden tuntemuksen sekä terveydenhuollon kansallisiin IT-palveluihin liittyvän kokemuksen.

Kokoaikaiseen työsuhteeseen palkattavien konsulttien toimipaikka on Jyväskylä tai Espoo. Tarjoamme kilpailukykyiset työehdot ja huipputyökaverit.


Yhteydenotot:

Jouko Kuisma, 050 468 8881, jouko.kuisma(at)salivirta.fi

Timo Airaksinen, 040 573 9901, timo.airaksinen(at)salivirta.fi

24/03/2015

Marko Jalonen vahvistamaan Salivirta & Partnersia

KTM Marko Jalonen aloitti 24.3.2015 Salivirta & Partnersilla ja toi mukanaan vahvan hyvinvointialan tiedonhallinnan arkkitehtuuriosaamisen.

Aiemmassa työssään Marko toimi vuodesta 2006 alkaen Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut -yksikössä pääarkkitehtina. Kelassa hän oli avainroolissa rakentamassa kansallisia terveydenhuollon palveluita. Markon tehtäviin kuului kattavasti arkkitehtuurityön eri näkökulmia uuden palvelun elinkaaren alkuvaiheesta aina palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseen. Tätä ennen Marko on toiminut mm. Tieto Oyj:ssä julkishallinnon integraatiokompetenssikeskuksen pääarkkitehtinä.

Marko on hyvin tunnettu Kanta-palvelujen kehityksen keulakuva mm. arkkitehtuurin ja standardien suhteen. Salivirta & Partnersilla Marko saa näiden osa-alueiden lisäksi uusia haasteita hyvinvointisektorin palveluntuottajien tietojärjestelmien uudistamisprojekteista. ”Siirtyminen kansallisen palvelutuottajan puolelta Salivirta & Partnersille mahdollistaa osaamiseni ja kokemukseni hyödyntämisen kansallisessa kehityksessä uudesta näkökulmasta ja samalla pääsen mukaan mielenkiintoisiin hyvinvointisektorin tulevaisuuden ICT-ratkaisujen suunnitteluun”, toteaa Marko Jalonen.

”Marko tuo meille maan vahvinta hyvinvointialan tiedonhallinnan arkkitehtuuriosaamista. Visionääriselle, mutta samalla pragmaattiselle ja viisaalle tiedonhallinnan arkkitehtuurisuunnittelulle on asiakaskunnassamme vahvaa tarvetta ja kysyntää”, sanoo Salivirta & Partnersin toimitusjohtaja Jouko Kuisma.

Salivirta & Partners on 2007 perustettu hyvinvointialan toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämiseen erikoistunut konsulttiyritys. Salivirta & Partnersin erikoisosaamisalueita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset arkkitehtuurit ja määritykset, julkishallinnon ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden tietohallinnon ja tiedonhallintaratkaisujen kehittäminen sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmiin pohjautuvat hankejohto- ja määrittelytehtävät mm. älykkään kaupunki- ja hyvinvointirakentamisen alueilla. Kaikilla Salivirta & Partnersin asiantuntijoilla on senior-tasoinen, laaja menetelmäosaaminen sekä vankka hyvinvointialan ja julkishallinnon toimialatuntemus. Yrityksessä työskentelee 12 konsulttia ja sen toimipisteet sijaitsevat Espoossa ja Jyväskylässä. Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, riippumaton, puolueeton ja näkemyksellinen alansa asiantuntija.

Lisätietoja:

Marko Jalonen, johtava konsultti, Salivirta & Partners, p. 040 836 0163, marko.jalonen(at)salivirta.fi

Jouko Kuisma, toimitusjohtaja, Salivirta & Partners, p. 050 468 8881, jouko.kuisma(at)salivirta.fi

10/03/2015

Kirsi Nurmi aloitti Salivirta & Partnersilla

KTM Kirsi Nurmi aloitti 10.3.2015 Salivirta & Partnersilla ja tuo mukanaan laajan tietämyksen hyvinvointialasta niin tuottajan, toimittajan, asiakkaan kuin myös loppukäyttäjän näkökulmasta. Kirsillä on hyvinvointialan johtamisen, myynnin, markkinoinnin ja kehitystoiminnan kokemusta yli kahdenkymmen vuoden ajalta.

Kirsi on toiminut hyvinvointialan johtotehtävissä mm. Saga Caressa, Sairaala Laserissa, Mehiläisessä ja viimeksi Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivassa. Hänellä on vankkaa kokemusta projektinjohdosta, erityisesti laatu- ja toimintajärjestelmien kehittämisestä. Henkilöstöhallintokokemusta Kirsillä on varsinkin sosiaalipalvelualalta.

Kirsin erityisosaamista on toiminnan kehittäminen organisaation kanssa, toimintajärjestelmäprojektit, muutosjohtajana toimiminen, myynti- ja markkinointijohto, strategiatyö ja strategioiden sisäistys koko organisaation sisällä, johdon ja hallitusten sparraukset sekä liiketoiminta- ja palveluideoiden potentiaalin arviointi. Salivirta & Partnersilla Kirsin tehtävänä on auttaa asiakkaita kehittämään toimintaansa vaikuttavammaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi hyödyntämällä kehitystyössä viisaasti ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia. ”Olen innoissani liittyessäni täydentämään Salivirta & Partnersin vahvaa hyvinvointialan tiedonhallinnan kehittämisen asiantuntijajoukkuetta omalla toiminnan kehittämisosaamisellani ja -kokemuksellani”, positiivinen ja energinen Kirsi Nurmi toteaa.

”Kirsi tuo Salivirta & Partnersiin erittäin vahvaa rautaiseen kokemukseen ja osaamiseen perustuvaa hyvinvointisektorin toiminnan kehittämisosaamista. Strategiamme on tarjota asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempia toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämispalveluita”, sanoo Salivirta & Partnersin toimitusjohtaja Jouko Kuisma.

Salivirta & Partners on 2007 perustettu hyvinvointialan toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämiseen erikoistunut konsulttiyritys. Salivirta & Partnersin erikoisosaamisalueita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset arkkitehtuurit ja määritykset, julkishallinnon ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden tietohallinnon ja tiedonhallintaratkaisujen kehittäminen sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmiin pohjautuvat hankejohto- ja määrittelytehtävät mm. älykkään kaupunki- ja hyvinvointirakentamisen alueilla. Kaikilla Salivirta & Partnersin asiantuntijoilla on senior-tasoinen, laaja menetelmäosaaminen sekä vankka hyvinvointialan ja julkishallinnon toimialatuntemus. Yrityksessä työskentelee 11 konsulttia ja sen toimipisteet sijaitsevat Espoossa ja Jyväskylässä. Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, riippumaton, puolueeton ja näkemyksellinen alansa asiantuntija.

Lisätietoja:

Kirsi Nurmi, johtava konsultti, Salivirta & Partners, p. 040 767 6001, kirsi.nurmi(at)salivirta.fi

Jouko Kuisma, toimitusjohtaja, Salivirta & Partners, p. 050 468 8881, jouko.kuisma(at)salivirta.fi

22/12/2014

Salivirta & Partners toivottaa kaikille rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2015

Kiireisen ja sopivasti haasteellisen vuoden lähestyessä loppuaan, on aika kiittää kaikkia yhteistyötahojamme kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua sekä menestystä vuodelle 2015.

Joululahjoihin varaamamme rahat olemme tänä vuonna lahjoittaneet TeamPlanetin Joulukampanjaan.